Gunilla Didriksson

släkt & bygdeforskning

CD-skivor till salu

Gunilla Didriksson Skidgränd 6 711 31 Lindesberg 0581-109 17 070-765 99 00 gunilla.didriksson@telia.com

 

Rekonstruktionen av socknarna är gjord genom att systematisk gå igenom jordeböcker, Älvsborgslösen, boskapslängder, i vissa fall roteringslängder samt mantalslängder vilka baserar sig på den vuxna befolkningen mellan 15-63 år. Med hjälp av dessa arkiv kan man få uppgifter om socknarna under nästan hela 1600-talet.

Lägger man sedan till kyrkans ministralböcken, d.v.s. kyrkans noteringar om husförhör, födda, vigda och döda kan man få en mycket bra uppfattning om den vuxna befolkningen.

Systemet på CD-skivorna är uppbyggt i tioårsperioder och man kan följa familjer från en period till en annan.-

Observera att alla uppgifter är en sekundärkälla och bör kontrolleras mot originalet.

Ett exempel från Ramsbergs socken : Mantalslängd 1687-1698

CD-skivorna kan köpas genom insättning på bankgiro 362-2750 Kom ihåg att uppge namn och adress.

1. Ramsbergs socken 1606-1698

 

Ramsbergs socken bildades 1589 genom att ta den västra delen av Linde socken och den norra delen av Fellingsbro socken.

Uppdaterad version 2012

 

Pris 290 kr inkl. frakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bergmästarberättelser över Linde och Ramsbergs bergslag 1684-1820

 

Bergmästarens officiella besök och besiktningar av alla gruvor i dessa bergslager.

Materialet är renskrivet på någorlunda modern svenska.

 

Pris 190 kr inkl. frakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Linde Stads- och Bergsförsamling 1615-1699

 

När Linde socken bildades vet man inte, men en del hävdar att det fanns en kyrka eller ett kapell där redan på 1100-talet. Socknen vara stor och sträckte sig ända upp till Grangärde socken. 1643 bildades Linde stadsförsamling.

Linde socken omfattade även den del som idag utgörs av Guldsmedshyttans församling, som inte blev en egen församling förrän 1896.

 

 

Pris 290 kr inkl. frakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wedevågs bruksförsamling mellan 1615-1815

 

Cd-skivan innehåller människor på Wedevågs- och Kvarnbacka bruk som tillhörde bruksförsamlingen.

 

Pris 190 kr inkl. frakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ljusnarsbergs socken mellan åren 1613-1708

 

Ljusnarsbergs socken bildades 1635 genom att ta den södra delen av Grangärde socken, den norra delen av Linde socken och den västra delen av Ramsbergs socken där man också får hämta uppgifter för 1635.

 

 

Pris 290 kr inkl. frakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Skinnskattebergs socken 1623-1699

 

När Skinnskattebergs socken bildades är något oklart, men en del forskare tror att det kan vara en avstyckning av Malma socken i Västmanland. Skattemässigt har det nästan hela tiden tillhört Dalarna. Bergsprivilegierna är från 1420.

Födelseböcker finns från 1623 och husförhörslängder från 1663.

 

Pris 290 kr inkl. frakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Söderbärke socken 1623-1722

 

När Söderbärke socken bildades är oklart men den har medeltida ursprung och tros vara medeltida. När traktens första kyrka uppfördes är också obekant, men vid mitten av 1300-talet byggdes en stenkyrka på Kyrkudden. En del forskare tror att socknen kan vara en avstyckning av Malam socken i Västmanland. Skattemässigt har den alltid tillhört Dalarna. Söderbärke tillhörde Västerbergslagen och fick sina bergsprivililegier år 1340.

Mantalslängder från 1623.

Födelseböcker från 1675 och husförhörslängder från 1673.

Ur Söderbärke socken utbröts 1708 Malingsbo socken.

Pris 290 kr inkl. frakt

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Grythyttan och Hällefors 1624-1699

 

Grythyttans socken inrättades 1633 av områden från Noraskogs socken, Karlskoga socken och Färnebo socken. Bergsprivilegierna är från 1641. Stadsprivilegier utfärdades 1641, 1649 och 1660, men någon stad blev aldrig etablerad.

Ur Grythyttans socken bröts Hällefors socken ut 1644 och blev en egen självständig socken.

 

Pris 290 kr inkl. frakt

© Gunilla Didriksson Skidgränd 6 711 31 Lindesberg Tel: 0581- 109 17 070-765 99 00