Publikationer


Bygdekursen i Resta by skall mynna ut i ett antal olika häften.

Detta är det första häftet. Pris 80:- plus frakt.
Kan köpas på Ramsbergs Kulturcenter eller på BG 362-2750