Om mig

     Resta nr. 5 och 6 omkring 1950.

Jag är född i Ramsbergs församling i byn Resta och gick mina första skolår i Ramshyttans skola. Är numera bosatt i Lindesberg. Är sambo och har tre vuxna barn, sex barnbarn och tillsammans med min sambos barn och barnbarn är vi en jättefamilj. Har en bakgrund som vårdare för utvecklingsstörda, försäljning/inköp lampor och möbler, kommunal tjänsteman och projektledare. Har läst på Örebro Universitet, i bland annat socialt arbete, arbetsledning och inte minst historia och lokalhistorisk forskning. Har alltid varit intresserad av historia och sociala frågor och släktforskat sedan 1985.

Är på många sätt en genuin Bergslagsbo, med nästan alla rötter bland bergsmän och torpare i västra Västmanland och södra Dalarna. Har i och med detta även forskat en del om finnarna i dessa trakter, men det finns även en del tyskar med i släkten. Min DNA-forskning visar däremot att de flesta verkar komma från södra Polen, Ukraina och Vitryssland. Har även utforskat mina barns fars släkt, som till stor del kommer från Västerbergslagen, men i hans släkt finns också smeder i Västmanland och Värmland, vilket gjort att jag fått se en helt ny sida av forskningen. Det jag helt saknar i min släkt är soldater. Är intresserad av 1500- och 1600-talet, jordeböcker, mantalslängder och kartor i alla former och vad man kan få ut av dem.  

Har varit ordförande i Ramsbergs hembygdsförening och även varit en del av Linde Bergslags Släktforskarförening i tjugo år och dess ordförande i fem. Gjorde under ett tiotal år LBSF-s tidning Flydda Dagar tillsammans med Margit Strömberg, men avslutade det 2016. Har också kurser i både släkt-, gårds- och bygdeforskning. 

Han också varit ledamot i Sveriges Släktforskarförbund mellan åren 2007-2013. Kvalitetsfrågor inom släktforskningen är intressant och då med en tydlig nivå på resultatet. Det har gjort att jag skrivit två böcker i ämnet, för att underlätta släktforskningens mysterier för andra. Har under min tid i förbundet startat upp Släktforskarförbundets utbildning för kursledare, samt byggt upp förlagsverksamheten.