Mantals- o. Husförhörslängder

Mantals- och Husförhörslängder på länk, USB eller CD

Genom att systematiskt gå igenom Jordeböcker, Älvsborgs lösen, Boskap- och Mantalslängder, i vissa fall Rotering- och Nattvardslängder kan man få en mycket bra uppfattning om den vuxna befolkningen under 1600 och 1700-talet. Lägger man sedan till kyrkans Ministerialböcker, dvs. kyrkans noteringar om husförhör, födda, vigda och döda blir resultatet ännu bättre.

Systemet på CD-skivan är uppbyggt i tioårsperioder och man kan följa familjer från en period till en annan. Idag finns dokumentation över församlingarna Ramsberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Grythyttan och Hällefors i den västra delen av Västmanland. samt Skinnskattebergs och Söderbärke församlingar.

Under uppbyggnad finns även Nora, Hjulsjö och Järnboås, som troligen kommer att slutföras till slutet av 2017.

Alla dokumentation uppdateras kontinuerligt.

Man kan få dokumentationen på länk, CD eller USB.

Observera att alla uppgifter är en sekundärkälla och bör kontrolleras mot originalet.

 

12. Ramsbergs församling 1606-1704

1. Ramsbergs församling 1589-1710.

Ramsbergs församling bildades 1589 genom att ta den västra delen av
Linde socken och den norra delen av Fellingsbro socken.
Tillhörde skattemässigt Linde Bergslag där alla uppgifter finns före 1606.
Pris 290:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750

2. Ljusnarsbergs eller Nya Kopparbergs förs. 1611-1722.

Ljusnarsbergs församling bildades 1635 genom att ta den norra delen av
Lindesbergs församling, den södra delen av Grangärde församling

och den västra delen av Ramsbergs socken, där alla uppgifter finns före 1635.
Här finns även finnbosättningarna i södra Grangärde församling.
Pris 290:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750

7. Linde socken och Lindesberg 1615-1699

3. Lindesbergs stads- och landsförs. 1611-1722.

Lindesbergs församling har ett medeltida ursprung och omnämns från 1384.
Då man 1642 fick stadsrättigheter bildades en stadsförsamling och
en landsförsamling, ibland kallad Linde bergsförsamling.
Pris 290:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750

 

Hällefors o.Grythyttans socknar

4. Grythyttan och Hällefors förs. 1611-1705.

Grythyttans församling bildades 1633 genom att ta den östra delen av
av Noraskoga församling, den södra delen av Färnebo socken
och den östra delen av Karlskoga församling.
Pris 290:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750

 

Skinnskatteberg socken

5. Skinnskattebergs förs. 1620-1700.

Skinnskattebergs församling bildades 1633 genom att ta den östra delen av
av Noraskoga församling, den södra delen av Färnebo socken
Pris 290:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750

 

Söderbärke socken 001

6. Söderbärke församling 1614-1722
Söderbärke socken har medeltida ursprung. Församlingen bildade 1646
ett eget pastorat tillsammans med Norrbärke församling, Bjärke pastorat.
Pris 290:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750

 

1. Vedevågs bruk 1 av 3

7. Vedevågs bruksförsamling 1615-1815

Vedevågs bruksförsamling bildades 1764, genom en utbrytning ur Lindesbergs
församling. Här finns rekonstruktion av husförhörslängderna 1777-1785

Även Nattvardslängdern (D) är inlagda i systemet då Husförhörslängdererna är bristfälliga. All dokumentation före 1764 finns i Lindesbergs Landsförsamling,

i den södra delen eller Bondefjärdingen.

Pris 190:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750

10. Bergmästarberättelser

8. Bergmästarberättelser,

Linde och Ramsbergs bergslag 1684-1820

Bergmästarens officiella besök och besiktningar av alla gruvor i dessa bergslager.
Materialet är renskrivet på någorlunda modern svenska.
Pris 190:- inkl. frakt. Köp den gm. att betala in på BG. 362-2750