Gruvor i Linde o. Ramsbergs bergslag

10. Bergmästarberättelser

CD – Bergmästarberättelser,

Linde och Ramsbergs bergslag 1684-1820

Bergmästarens officiella besök och besiktningar 

av alla gruvor i dessa bergslager.

  Materialet är renskrivet på någorlunda modern svenska.

——————————————————

                         Stripakonflikten 1925-1927 klicka här.