Maj 26

Didriksson forskning

Är på många sätt en genuin Bergslagsbo, med nästan alla rötter bland bergsmän och torpare i västra Västmanland och södra Dalarna. Har i och med detta även forskat en del om finnarna i dessa trakter, men det finns även en del tyskar med i släkten. Har också kommit fram till att det trots allt finns en vallon även i min släkt.
Har även utforskat mina barns fars släkt, som till stor del kommer från Västerbergslagen, men i hans släkt finns också smeder i Västmanland och Värmland, vilket gjort att jag fått se en helt ny sida av brukslivet. Det jag helt saknar i min släkt är soldater.

Jag är född i Ramsbergs församling i byn Resta och gått mina första skolår i Ramshyttans skola. Är numera bosatt i Lindesberg. Är sambo och har tre vuxna barn, sex barnbarn och tillsammans med min sambos barn och barnbarn är vi en jättefamilj.
Har en bakgrund som vårdare, försäljare, kommunal tjänsteman och projektledare. Har läst på Örebro Universitet, i bland annat socialt arbete, arbetsledning och inte minst historia och lokalhistorisk forskning.

Har alltid varit intresserad av historia och sociala frågor och släktforskat sedan 1985. Har varit ordförande i Ramsbergs hembygdsförening och även varit en del av Linde Bergslags Släktforskarförening i tolv år, dess ordförande i fem. Finns också ledamot i Sveriges Släktforskarförbund sedan 2007.
Gör tillsammans med en annan kvinna LBSF-s tidning Flydda Dagar. Deltar också i Bergslagssamverkans träffar, vilka innefattar nästan alla släktforskarföreningar i Västmanland och södra Dalarna. Har också kurser i släkt- och bygdeforskning.
Är intresserad av 1500- och 1600-talet, jordeböcker, mantalslängder och kartor i alla former och vad man kan få ut av dem. Även kvalitetsfrågor inom släktforskningen är intressant och då med en tydlig nivå på resultatet. Det har gjort att jag skrivit två böcker i ämnet, för att underlätta släktforskningens mysterier för andra.